کادر و مرتبطین

نام و نام خانوادگی

سمت

مهندس مصطفی شرفی

مسئول آزمایشگاه

مهندس داوود سلیمی مجد

دانشجو دکترا

مهندس سعید شریفی

دانشجو دکترا

مهندس محسن قاجار

دانشجو دکترا

مهندس جوانشیر لطفی

دانشجو دکترا

مهندس فرنام حیدری

دانشجو کارشناسی ارشد

تاریخ به روز رسانی:
1399/09/10
تعداد بازدید:
578
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.